Овощен Разсадник "Криси" приема поръчки за 2014 г. и сключва договори за предварителни заявки на посадъчен материал за 2015/2016 г. Свържете се с нас!

Овощен Разсадник "Криси" Ви предлага изключително качестени продукти, съобразени с изискванията за отглеждане на екологично чиста продукция. Ние виждаме резултатите от своя труд не само в удовлетворението на клиентите от качествените продукти, но и в положителните ефекти на нашият метод на работа върху земите, които обработваме за подобряване плодородието на региона.

Екологията и храненето с естествени храни е един от най-големите проблеми на 21век. Ние се стараем да постигаме екологични резултати чрез механични и физични методи за обработка на продукцията, за постигане на оптимален резултат за здравето на човека и грижата за почвата.

сл1

Овощен разсадник „КРИСИ” на ЗП ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ е създаден през 2009 г. като първоприемник на частен разсадник в с. Осенец, обл. Разград работил повече от 15 години. Притежава лиценз №1949/19.05.2009г. за производство и търговия на стандартен овощен и посадъчен материал отговарящ на европейските стандарти, съгласно Наредба № 40 от 30.09.2004 г. на Министерството на земеделието и горите.

Овощният разсадник предлага на своите клиенти богат асортимент от овощни видове, изпълнява бързо и качествено поръчки за 2014 г. и сключва договори за предварителни заявки на посадъчен материал за 2015/16 г.