Овощен Разсадник "Криси" приема поръчки за 2014 г. и сключва договори за предварителни заявки на посадъчен материал за 2015/2016 г. Свържете се с нас!

Овощен Разсадник "Криси" Ви предлага изключително качестени продукти, съобразени с изискванията за отглеждане на екологично чиста продукция. Ние виждаме резултатите от своя труд не само в удовлетворението на клиентите от качествените продукти, но и в положителните ефекти на нашият метод на работа върху земите, които обработваме за подобряване плодородието на региона.

Екологията и храненето с естествени храни е един от най-големите проблеми на 21век. Ние се стараем да постигаме екологични резултати чрез механични и физични методи за обработка на продукцията, за постигане на оптимален резултат за здравето на човека и грижата за почвата.