Бадем

АСПАРУХ

83

Време на цъфтеж: Късен
Дърво: Умерено растящо с широко овална увиснала форма.
Плодове: Средно едри, продълговато яйцевидни, лесно чупливи.