Жифардова Масловка

21

Време на цъфтеж: Ранен.
Срок на зреене: 10-20 юли
Плодове:
Средно едри, удължено яйцевидни, жълтозелени, с размити червено-кафяви петна от огряваната страна, с многобройни кафяви точки, зеленикав ореол и ръждавини около дръжката, сладки, много сочни, без каменисти клетки.
При обикновени условия могат да се съхраняват 4-5 дни, а в хладилници до 2 месеца