Попска

15

Време за цъфтеж: Средно ран

Срок на зреене1-10 Октомври

Дърво: Силен растеж

Плодове: Много едри, удълженокрушо-

видна форма,зеленикавожълти до сламено жълти,  кафява линия по дължината на плода, сладко-кисели с каменисти клетки.

Опрашители: Лош опрашител. Опрашва се от Вилямова масловка, Пас красан,  Клапов любимец.