Ранна на Мотарини

19

Време за цъфтеж: Средно ран

Срок на зреене: 10-20 Август

Дърво: Умерено до силно растящо.

Плодове: Средно едри до едри/120-150 гр./, жълти с руменина, много сладки, сочни с много добро качество. Встъпва рано в плододаване и плододана обилно и редовно. Устойчиви на струпясване и огнен пригор.

Опрашители: Жифардова масловка, Пас Красан