Санта Мария

22

Срок на зреене: 15-20 август

Дърво: Умерено растящо

Плодове: Много едри, жълти с червена окраска, сладки, сочни с топящо месо.Съхранява се до 5-6 месеца след беридбата.

Опрашители: Боскова и Вилямова масловка