Фает

27

Време за цъфтеж: ранен

Срок на зреене: 25 Август – 5 Септември

Дърво: Средно до силнорастящо

Плодове: Едри до много едри , с кръгла, симетрична форма. Кожицата е с жълт основен цвят, а по голямата част от повърхността е покрита с размита червенина.Месото е жълто, червено около костилката, плътно сочно, с добър вкус. Костилката се отделя.

Опрашители: самоопрашващ

Подходящи са за десерт и преработка, устойчиви на манипулация и транспорт.