Анжелино

46

Срок на зреене:1 – 10 октомври

Плодове: Много едри плоскозакръглени, тъмновиолетови, с малка отделяща се костилка. Подходящи за прясна консумация и нектар.