Чачанска Найболе

39

Време за цъфтеж: Средно ран

Срок на зреене: 15-25 Август

Дърво: много силен растеж

Плодове: Много едри, със средно тегло от 44g до 100 g закръгеноцилиндрични, тъмносини със силен налеп, с обилен налеп . Месото е жълто, много твърдо , кисело-сладко, с освежаващ вкус,отделящо се от костилката. Толерантен е на шарка и устойчив на кафяво гниене по плодовете.

Опрашители: Опрашва се от Стенлей, Рут Герщетер, Чачанска Лепотица, Чачанска родна.