Грейни Смит

7

Време за цъфтеж: Средно късен

Срок на зреене: 25-30 Октомври

Дърво: Силен растеж

Плодове: Средно едри, кълбовиноконусовидни, наситено зелени до жълтозелени, кисели.Съхраняват се отлично до  7-8 месеца.

Встъпва рано в плододаване и е умерено родовит, но плододава ежегодно. Студоустойчивостта му е добра. Към струпясване сортът Грени Смит е слабо чувствителен, а към брашнеста мана – средно.

Опрашители: Глостер, Червена и Златна превъзходна, Молис Делишес, Мелроуз.