Мелроуз

9

Време за цъфтеж: средно късен

Срок на зреене25-30 Септември

Дърво: Силен растеж

Плодове: Много едри, плоскокълбовидни до кръглоконични, яркочервени от огряната страна тъмночервени, приятно кисели. Устойчив е на струпясване и е много слабо чувствителен на брашнеста мана.

Опрашители: Сортът е добър опрашител. Опрашва се от сортовете на групата на Златната превъзходна – Айдъред, Джонатан,

Грейни смит, Прима, Флорина.