Молис Делишес

М О Л И С

Време за цъфтеж: средно късен

Срок на зреене:   10-20 Август

Дърво: Силно растящо

Плодове:Едри, светлозелени с ярка червена окраска.Форма конусовидна.  Месо крехко, ароматно, сочно, сладко с много добро качество.

Опрашители: Грейни смит, Прима, Червена и Златна превъзходна Той е скоро плоден и много родовит, средно чувствителен на струпясване и на брашнеста мана.