Муцу

5

Време за цъфтеж: Средно ранен

Срок на зреене: 20-30 Септември

Дърво: Силен растеж

Плодове:Едри  до много едри, кълбовидноконусовидни с асиметрия, жълти, сладки слабо кисели, ароматни с много добро качество. Устойчиви на ръждивост.

Съхраняват се много добре до 6 месеца.

Опрашители: Червена превъзходна, Мелроуз, Грейни смит.