Стар Кримсон

С Т А Р

Време за цъфтеж: Средно късен

Срок на зреене: 10-20 Септември

Дърво: Слабо растящо

Плодове: Средно едри до едри, кълбовидноконусовидни до удължено конусовидни, почти изцяло тъмночервени, сладки, ароматни, с много добро качество.

Опрашители: Молис Делешес, Прима, Златна превъзходна, Грейни смит. Чувствителен е на струпясване и слабо чувствителен на брашнеста мана.