Флорина

10

Време за цъфтеж: Средно ранен

Срок на зреене: 10-20 Октомври

Дърво: Силен растеж

Плодове: Много едри, кълбовидноконусовидни с асиметрия, жълти, слабо кисели.Съхраняват се много добре до 6 месеца. Той е скоро плоден и е с висока родовитост. Устойчив на струпясване , много слабо чувствителен  е на брашнеста мана и на огнен пригор.

Опрашители: Сортът е добър опрашител. Опрашва се от сортовете на групата на Червената и Златната превъзходна – Прима, Мелроуз, Айдъред, Грейни смит