Шарден

11

Време за цъфтеж: Средно ранен

Срок на зреене: 1-5 Октомври

Дърво: Силен растеж

Плодове: Много едри, кълбовидни до плоско-конични, жълти без ръждавина, сладко-кисели.Съхраняват се много добре до 6 месеца.

Опрашители: Лош опрашител. Опрашва се от сортовете на групата на Червената превъзходна – Прима, Мелроуз,Грейни смит.