Дрян

ШУМЕНСКИ ДРЯН

84

Време за цъфтеж: Ранен

Срок на зреене: Плодовете узряват през месец септември, но взависимост от годината – в началото, средата или в края на месеца.

Дърво: Умерено растящо

Плодове: са едри до много едри, имат продълговата форма и достиган до 8 гр.. Кожицата  е тъмночервена с великолепен гланц.

Плодовото месо е средно твърдо при беридбена зрялост.има отлични вкусови качества.

В плододаване встъпва рано- третата – четвърната година след засаждането.

Има изключителна родовитост.