Силистренска Компотна

79

Време за цъфтеж: Средно късен

Срок на зреене: 1-10 Август

Дърво: Умерено растящо

Средно чувствителен е на ранно кафяво гниене и бактериална сачмянка. Студоустойчивостта му е над средна.

Плодове: Са средно едри, със тегло 45 g , кълбовидно-яйцевидни, сплеснати отстрани. Кожицата е средно дебела  зеленикаво-оранжева, преди озряване. Месото е жълто до оранжево, стегнато, сочно, сладко-кисело, с мн. Добро качество. Издържат на манипулация и транспорт. Подходящи са за механизирано прибиране. Съхраняват се до 8 дни. Те са много добра суровина за консервната промишленост. От тях се получават компоти с отлично качество.