Вилямова Вишновка

16

Време за цъфтеж:  Средно късен

Срок на зреене20-30 Август

Дърво: Умерен растеж

Плодове: Много едри, пресечено крушовидни

с неравна повърхност, восъчно жълти с ръждиви точки и петна, сладки, много сочни, с мускатов аромат. В плододаване встъпва рано и има много добра и редовна родовитост. Доста устойчив е на струпясване. Отлични са за десерт, преработка в компот и нектар, за сушене и дестилат.
Опрашители: Сортът е добър опрашител. Опрашва се от Клапов Любимец, Хардиева Масловка, Харденпонтова Масловка, Боскова Масловка, Пас Красан, Жифардова Масловка, Пакхамс Триумф