Пас Красан

20

Време за цъфтеж: Средно ранен

Срок на зреене: 15-25 октомври

Дърво: Умерено растящо

Плодове: Много едри, кълбовидни, сплескани към чашката, матовожълти с ръждавини, месото ежълтеникаво-бяло,сочно, топящо се, сладко, слабо кисело, ароматно, с нежна тръпчивост, с отлично качество. Съхраняват се много добре.

Много добра и редовна плодовитост.

Опрашители: Добър опрашител. Опрашва се

от Вилямова и Жифардова масловка. Харденпонтова Масловка, Боскова Масловка