Полезно

лого2

 

Овощарството е наука, която изследва културите за производство на плодове, създаването и отглеждането на насаждения от тези култури.

Отглежданите у нас овощни растения, според устройството на надземните им органи се делят на:

  • Дървесни овощни видове — ябълка, круша, череша, вишна, слива, джанка, кайсия, праскова, орех, бадем, кестен и др. Тези растения образуват само един ствол, от чийто разклонения се образува корона.
  • Храстовидни овощни видове — дюля, някои сортове на сливата и вишнята, касис, червено и бяло френско грозде, лешник (леска) и др. Оставени при естествени условия, от тези растения израстват по няколко стъбла, които образуват по-малки корони.
  • Полухрастовидни овощни видове — малина и къпина. Различават се по това, че стъблата им не са многогодишни, а загиват към средата на втората година.
  • Тревисти овощни видове — от тази група представител в България е ягодата.

По-разпространена е класификацията по морфологични особености на плодовете, според която видовете се делят на:

  • Семкови овощни видове — ябълка, круша, дюля, мушмула и др. Ядливата част на плода се съхранява дълго време.
  • Костилкови овощни видове — слива, джанка, череша, вишня, кайсия, праскова. Ядливата част на плода не може да се съхранява дълго време.
  • Ягодови овощни видове — ягода, малина, къпина, касис и др.
  • Черупкови овощни видове — орех, бадем, лешник, кестен.

За нас овощарството е начин на живот и синхрон с природата, обработване даровете на почвата и грижа за човешкото здраве.