Крестхейвън

30

Време за цъфтеж: Средно ранен

Срок на зреене: 20-28 Август

Дърво: Умерено до силно растящо

Плодове: Едри, кълбовидни, леко не симетрични, жълти, покрити с червена окраска, на петна и точки.Месото е жълто, умерено меко, сочно, приятно на вкус.Едра костилка, отделяща се. Високопродуктивен сорт. Сравнително устойчив на зимни студове.

Опрашители: Самоопрашващ

Плодовете са подходящи за консумация в прясно състояние. Пригодни са за преработка и по- дълъг транспорт.