Блек Стар

48

Време за цъфтеж: 20-30 МАРТ

 

Срок на зреене: 10-15 СЕПТЕМВРИ

Плодове: Едри до много едри , 80-90 g

с кръгла симетрична форма, кожата е черна, с восъчен налеп, месото е жълто, Костилката е много малка и лесно се отделя от месото. Опрашители: Блек Дайманд, Анджелино.