Бигаро Бюрла

56

Време за цъфтеж: Средно рано

Срок на зреене: 25 май – 5 Юни

Дърво: средно до силнорастящо

Плодове: Много едри, слабо сплескани, тъмночервени, с гланц, къса дръжка, със сладко, слабо кисело, плътно плодово месо с отлични вкусови качества. Сокът е червен.Костилката се отделя от месото.

Слабо чувствителен е на сачмянка и ранно кафяво гниене, толерантен на някои вирусни болести, много силно чувствителен на цилиндроспориоза.

Опрашители:  Добри опрашители са Наполеон,

Хеделфингенска и Ърли риверс, Ван , Бинг.