Ламберт

62

Време за цъфтеж: Късен

Срок на зреене: 20-30 юли

Дърво: средно силнорастящо

Плодове: Едри (24 x 24 x 21 mm), със средно тегло 8g, с красива широкосърцевидна до удълженосърцевидна форма и заоблен връх. Кожицата е дебела, гланцова, тъмночевена до виненочервена. Месото е плътно, хрупкаво, розовочервено, сочно, сладко, слабо кисело, с много добро до отлично мачество. Сокът е тъмночервен. Много силно чувствителен е на цилиндроспориоза.

Опрашители:  Опрашват се взаимно с Козерска и Гермерсдорска.

Плодовете са подходящи за механизирана беритба. Имат добра издръжливост на манипулация и транспорт.