Регина

64

Време за цъфтеж: късен
Срок за зреене: 15 – 20 Юни

Дърво: силно растящо,а след това е със среден растеж; образува широка конусовидна корона;

Плодове : много едри, закръгленосърцевидни, кафеникавочервени с черен нюанс, плътно месести, хрупкави, с много добри вкусови качества и много дълга дръжка. Подходящи за консумация в прясно състояние и преработка.Висока плодовитост, слаба устойчивост на студове (цветните пъпки са чувствителни към пролетни студове); слаба податливост към болести.