Айдъред

6

Време за цъфтеж: Ранен

Срок на зреене: 10-20 Септември

Дърво: Умерен растеж

Плодове: Едри до много едри, кълбовидни, слабо сплеснати с тъмно малиново червени ивици и петна, кисело сладки.

Чувстителен на брашнеста мана. Издържа на транспорт.

Опрашители: Златна  и Червена превъзходна, Джонатън