Виста Бела

 14

Време на цъфтеж: Средно ранен

Дърво: Силен растеж.
Срок на зреене:
1-10 ЮЛИ
Плодове:
средно едри, плоски до плоско кълбовидни, жълто-зелени, с виолетово-червена окраска и силен восъчен налеп. Месото е белезникаво, нежно, кисело сладко, с добро до много добро качество.

Опрашители: Прима, Джърсимак, Молиз Делишес, Либърти, Айдaред.