Златна Превъзходна

Златн Превъзходна

Време за цъфтеж: Средно късен

Срок на зреене: 20-30 Септември

Дърво: Средно растящо

Плодове: Много едри с продълговата форма, месо жълтеникаво, слабо рехаво, сочно, сладко с отлично качество. Съхраняват се 2-3 месеца в хладилник до 6 месеца.

Опрашители: Червена превъзходна, Мелроуз, Грейни смит.