Прима

13

Време на цъфтеж: Средно ранен.

Дърво: Силен растеж.
Срок на зреене:
20-25 август
Плодове: Средно едри, кълбовидно плоски, често несиметрични, с размита винено – до тъмночервена окраска, покрити с лек восъчен налеп, сладко-кисели.